γ-Cu(OH)Cl的常压及高压拉曼光谱研究

罗亚肖, 张剑, 李艳伟

PDF(863 KB)
光散射学报 ›› 2022, Vol. 34 ›› Issue (1) : 10-14. DOI: 10.13883/j.issn1004-5929.202201003
第二十一届全国光散射会议青年学者论文

γ-Cu(OH)Cl的常压及高压拉曼光谱研究

    {{javascript:window.custom_author_cn_index=0;}}
  • {{article.zuoZhe_CN}}
作者信息 +

The Raman Spectroscopy Study of γ-Cu(OH)Cl under  Atmospheric and High Pressure

    {{javascript:window.custom_author_en_index=0;}}
  • {{article.zuoZhe_EN}}
Author information +
History +

本文亮点

{{article.keyPoints_cn}}

HeighLight

{{article.keyPoints_en}}

摘要

{{article.zhaiyao_cn}}

Abstract

{{article.zhaiyao_en}}

关键词

Key words

引用本文

导出引用
{{article.zuoZheCn_L}}. {{article.title_cn}}. {{journal.qiKanMingCheng_CN}}. 2022, 34(1): 10-14 https://doi.org/10.13883/j.issn1004-5929.202201003
{{article.zuoZheEn_L}}. {{article.title_en}}. {{journal.qiKanMingCheng_EN}}. 2022, 34(1): 10-14 https://doi.org/10.13883/j.issn1004-5929.202201003

参考文献

参考文献

{{article.reference}}

基金

版权

{{article.copyrightStatement_cn}}
{{article.copyrightLicense_cn}}
PDF(863 KB)

Accesses

Citation

Detail

段落导航
相关文章

/